top of page
vitamin.jpg

Ortomoleküler terapi; Sağlık açısından şart olan ve normal olarak bedende bulunan bazı mikro besin elementlerinin, sağlığı korumak veya hastalıkları terapi etmek için, organizmadaki yoğunluğunu değiştirmektir. 

(Professor Linus Pauling, 1901 - 1994, Nobel ödüllü biyokimyager)

İnsan organizmasında yaşamsal önem taşıyan 48 vital madde (vitamin, mineral vs.),

şu alt kategorilere ayrılırlar:

. Vitamin ve vitaminoidler

. Mineral ve eser elementler

. Amino asitler

. Yağ asitleri

. Daha uzak anlamda sekonder bitkisel maddeler (örneğin kurkumin)

Çok çeşitli hastalıklara karşı sağlık ve direnç, hayati öneme sahip besin maddelerinin en uygun şekilde alınmasına bağlıdır. Etkilerinin özellikle yüksek doz ortomoleküler tedavide önemli bir potansiyeli vardır. vital maddeler, hastalıkları hafifletebilir veya iyileştirebilir, Metabolizma boşluklarını kapatabilir ve doğru değişiklikleri yapabilir, İlaçların yan etkilerini azaltabilir.

Modern toplumda genellikle çok fazla enerji sarfediliyor ve bunun yanı sıra çok fazla çevresel faktörlere maruz kalınıyor, tek taraflı beslenme ve gıdaların sağlıksız üretimi ile birlikte çok kısa sürede vital maddelerin eksilmesiyle karşılaşıyoruz. 

Fakat bütün hücrelerin aksaksız işlev görebilmesi vital maddelerin yeterli olmasına bağlıdır. vital maddeler yok olur veya sadece hafif düzeyde kronik bir eksilme olursa hücrelerde sağlık sorunlarına neden olacak aksaklıklar meydana gelir. Buna ''sonradan kazanılmış biyoe-nerjetik defisit'' (mitokondri-pati) denir. Sonuçları örneğin: Halsizlik, psikolojik değişimler, kronik yorgunluk sendromu, yaşlanma'da hızlanma, toplumda yaygın hastalıklar ve kanser gibi kötücül hastalıklar olur. 

İnsanlar her ne kadar bunun artık farkına varıp bazı takviyeler kullanmaya başlasalar da, genellikle sistemsiz olduğu için etki göremezler. Etkinin yeterli olması için her bir madde yüksek dozajda, diğerleri ile etkileşimi göz önünde bulundurularak, kullanım alanı ve kişinin bazı özellikleri dikkate alınarak hangi formda kullanılacağına dikkat etmek gerekir.

Şaşırtıcı bir şekilde dünya çapında bakanlıkların insanlara tavsiye ettikleri günlük vital madde miktarları ihtiyacımız olandan daha azdır, Amerika'da bir hayvanat bahçesindeki maymunlar dahi bu ölçüye göre bizden 23 kat daha fazla vital madde alıyorlar. Bakanlıkların günümüz insanının içinde bulunduğu faktörleri göz önünde bulundurarak yeni bir düzenleme yapmaları gerekmektedir, özellikle de hastalar için. 

Vital maddelerin önemli fonksiyonları

 • Bağışıklık sisteminin stabilizasyonu, modülasyonu veya uyarılması

 • Antioksidanlar / serbest radikal temizleyiciler

 • Birçok farklı hücre tipinin (Enerji) metabolizması

 • Vasküler koruma / doku rejenerasyonu

 • Kan oluşumu / pıhtılaşma

Uygulanabileceği başlıca alanlar

 • Düşük performans (mitokondriyal yetmezlik)

 • Sinirlilik, iç huzursuzluk, uyku bozuklukları, tükenmişlik, depresyon

 • Bulaşıcı hastalıklar / immün yetmezlik  

 • kanserler

 • Metabolik bozukluklar (diyabet, yüksek tansiyon, obezite, gut) 

 • Ağrı (örneğin nevralji, fibromiyalji)

 • Enflamatuar hastalıklar / kas-iskelet sistemi hastalıkları 

 • Alerjiler / gıda intoleransları / intoleranslar

 • (Ağır metal) deşarj / detoksifikasyon, kron. Asitleme (latent asidoz)

 • Artan besin ihtiyacı veya besin eksikliği / kron. hazımsızlık

 • Önleme / sağlık bakımı / yaşlanma süreçlerinin yavaşlatılması

bottom of page