top of page
homöopathie.jpg

Homeopati, 19. yüzyılın başında Alman Doktor Samuel Hahnemann tarafından geliştirilen, kimyasal olmayan bir ilaç terapisidir. Terapinin tarihçesine yönelik detaylara girerek sizlere sıkıcı gelebilecek bir enformasyon paylaşmak istemiyorum.

Homeopati belli dozajlardan itibaren içeriğinde, ana maddeye dair tek bir molekül dahi barındırmamasından dolayı, normal şartlarda insan bünyesinin kaldıramayacağı kadar zehirli bitkilerin de kullanılabilmesine olanak sağlar.

Molekül barındırmayan bir şey nasıl etki edebilir?

Homeopati bölümünde özel olarak Homeopati eleştirilerinin yersiz ve asılsızlığını belgeleyen bilgileri sizlere sunmaya çalıştım. 

Homeopati başta Almanya olmak üzere, bütün Avrupa ve diğer bir çok ülkelerde de güvenle kullanılan, gayet etkili bir yöntemdir. Özellikle Almanya'da insanların modern tıbba güvenlerini kaybetmeleri ile birlikte Homeopatiye rağbet etmeleri gün geçtikçe daha fazla modern tıp doktorunu Homeopati ile çalışmak durumunda bırakmıştır.

Homeopati ile tedavi yaptığını söyleyen insanların tıbbi bilgilerinin ve deneyimlerinin mutlaka soruşturulması gerektiğini önemle vurgulamak isterim. Çünkü Homeopati her ne kadar kimyasal ilaçlar gibi yan etkiler yaratmasalar da, yanlış ilaç seçimi veya yanlış dozaj ayarlaması ile  durumu daha da kötüleştirip, içinden çıkılmaz hale getirebilir. 

bottom of page