top of page
zapper.jpg

Amerikalı fizikçi Dr. Robert Beck tarafından geliştirilmiş olan bir cihaz vasıtasıyla

kanda bulunan virüsler, bakteriler, mantarlar ve mikroplar, elektrotların bulunduğu seviyeden geçtikleri esnada, küçük bir elektrik çarpmasıyla (insanlara zarar vermeyecek şekilde) yok edilirler. 

Öncelikle karanlık alan mikroskobu ile kanda bulunan patojenler tespit edildikten sonra Dr. Beck tarafından geliştirilmiş olan sistematik çalışma ile yok edilirler, sonrasında tekrar kan kontrol edilerek, daha önce tespit edilmiş olan patojenlerin azalarak yok olduğunu gözlemlemek mümkün olacaktır. 

Aşağıdaki liste, Dr. Beck'e göre yapılan bir uygulamada nelerin mümkün olduğunu gösterir:

 • Mikrop ve virüslerin öldürülmesi

 • Bakterilerin, mantarların ve diğer patojenlerin nötralizasyonu

 • Enfeksiyon hastalıklarında sistemin düzenlenmesi

 • Toksinlerin elimine edilmesi

 • Kanın saflaştırılması ve sağlıklı durumun restorasyonu

 • Elektrik iletkenliğini ve etkilenen hücrelerin voltajını arttırmak

 • Örneğin kronik yorgunluk sendromunu (CFS) aşmak

 • Kan hücrelerinin ömrünü uzatmak

 • Kanın detoksifikasyonu

 • Lökositlerin aktivasyonu

 • Pıhtılaşmakta olan kırmızı kan hücrelerinin normal akışkanlığını sağlamak (ve böylece kılcal damarlarda bloke proteinlerin salınımı)

 • Spontan olarak oluşan ve hücrelere giren Natriyum iyonlarının oluşumunu sağlamak (patojenlerin ozmotik şişmesine ve patlamasına neden olur)

 • Hücre içi yüksek enerjili fosfatlarda (adenosin trifosfat, ATP) artışlar, hücre metabolizmasının ve protein sentezinin normalleşmesine neden olur.

 • Vücudun kendi kendini iyileştirmesini hızlandırmak

 • Serbest radikallerin yol açtıkları hasarların onarımı

 • Kan ve lenfin saflaştırılması

 • Sağlıklı vücut hücreleri etkilenmez

 • Kan ve diğer sıvıların biyolojik fonksiyonlarının korunması

bottom of page