top of page
iris.jpeg

iRİS (GÖZ) TEŞHİSİ

Gözler ruhun aynasıdır denilir fakat hepsi bu kadar değildir, gözler her bir organın sağlık durumunu da yansıtabilir ve bu iris teşhisine olanak tanır. 

GÖZ TEŞHİSİ: HARİKA BİR ERKEN TANI METODUDUR

Çin gelengeksel tıbbı için, hipokrat ve filostrates tarafından gözlerin teşhis açısından kullanımı biliniyordu fakat  insan gözünün yapılarının ve ilgili refleks bölgelerinin analizine dayanan bir hastalık saptama doktrini olarak modern göz teşhisi Budapeşte'li Dr. med. Ignaz Peczely  (1826 – 1911) tarafından kuruldu ve alternatif tıp için vazgeçilmez yöntemlerden biri haline geldi. 

GÖZ VE İRİS TEŞHİSİ ARASINDAKİ FARK

İris teşhisi (iridoloji) vücut kısımları ve organlar arasında göz irisine sıkı bir sinir bağı olduğu fikrine dayanır. Organların hastalıkları veya bozuklukları bu nedenle irisin çeşitli yapılarında (pigmentasyon izleri, şeritler, halkalar) tanınabilir. İridoloji, irisin rengi, şekli, yapısı ve pigmentasyonu ile ilgilidir.

Göz teşhisi ise irisin ötesinde ilaveten  pupil, göz beyazı (sklera), kornea, kan damarlarıyla birlikte konjonktiva, üst ve alt göz kapakları üzerinden bir çok bilgi verir. 

TEŞHİS NASIL YAPILIR?

Genlerimiz irisin temel rengini ve kaba yapısını belirler. Yaklaşık 5 yaşındayken, bu özellikler tamamlanır ve yaşamın geri kalan kısmında normal olarak değişmeden kalır, her iris tıpkı bir parmak izi kadar eşsizdir ve bu nedenle günümüzde identifikasyon amaçlı da kullanılabilir. 

İris teşhisinde iris ya bir büyüteçle izlenir veya fotoğraflanır. İrisin rengi gözdeki zar tabakalarının pigment içeriğine bağlıdır. Dolayısıyla öncelikle göz rengi insanın yapısına dair ipucu verir, bunun haricinde iris küçük segmentlere bölünür, her segment bir organı ifade eder. Bedenin sağ kısmı sağ gözden yansır, sol kısmı ise sol gözden, bu şekilde segmentlerdeki değişimlerden organlardaki sorunlar okunur. 

Bu yöntemle :

. Geçmiş hastalıkların izlerini bulabiliriz

. Güncel hastalıklarınızın asıl sebeplerini ve bağlantılarını anlayabiliriz

. Hangi hastalıklara yatkınlığınız bulunduğunu çözebiliriz. 

bottom of page